دومین – ثانیه سیستم کره جنوبی کره جنوبی

دومین – ثانیه: سیستم کره جنوبی کره جنوبی کره شمالی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی عامل آغازگر متاستاز در سرطان سینه مشخص شد

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز دریافتند که عامل مهم وقوع متاستاز یا گسترش تومورهای سرطانی در بافت سینه، پیوند این سلول‌ها به رگ‌های خون‌رسان و درنتیجه

عامل آغازگر متاستاز در سرطان سینه مشخص شد

عامل آغازگر متاستاز در سرطان سینه مشخص شد

عبارات مهم : آزمایش

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز دریافتند که عامل مهم وقوع متاستاز یا گسترش تومورهای سرطانی در بافت سینه، پیوند این سلول ها به رگ های خون رسان و درنتیجه مهاجرت سلول های سرطانی به نقاط دیگر است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، تا قبل از این یافته علمی تقریبا تمام محققان بر این باور بودند که تومورهای سرطانی بافت سینه به صورت خوشه ای تکثیر شده است و مهاجرت می کنند، ولی طبق آخرین مطالعات محققان دانشگاه جان هاپکینز مشخص شد که عامل مهم انتقال های سرطانی پیوند آنها با رگهای خون رسان است.

عامل آغازگر متاستاز در سرطان سینه مشخص شد

محققان به منظور کشف و ارزیابی عملکرد سلولهای سرطانی در پیوند با رگ های خونی و انتقال سلول های سرطانی از طریق جریان خون جهت نخستین بار یک آزمایش جالب توجه را شبیه سازی کردند.

در این آزمایش، محققان رگ مصنوعی شفافی را درون محلول ژل مانند مملو از سلول های سرطانی بافت سینه قرار دادند، سپس آنها با استفاده از دوربین میکروسکوپی متوجه شدند که تومورها بعد از یافتن رگ مصنوعی به سمت آن حمله ور می شوند.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز دریافتند که عامل مهم وقوع متاستاز یا گسترش تومورهای سرطانی در بافت سینه، پیوند این سلول‌ها به رگ‌های خون‌رسان و درنتیجه

محققان در جریان آزمایش مشاهده کردند که در بعضی مواقع بافت تومور دیواره رگ را سوراخ کرده ولی در زیاد موارد سلول های سرطانی با اتصال به سلول های دیواره رگ های خونی به جریان خون دسترسی پیدا می کنند.

در این یافته علمی قابل تقدیر مشخص شد که سلول های سرطانی با هوشمندی تمام بعد از اتصال به رگ های خونی به جریان خون راه پیدا می کنند.

محققان اظهار کردند: این مطالعه اطراف نحوه متاستاز یا مهاجرت سلول های سرطانی در بافت سینه است و شواهد مورد نیاز جهت اثبات این نظریه در مورد سایر سرطان ها موجود نیست.

عامل آغازگر متاستاز در سرطان سینه مشخص شد

واژه های کلیدی: آزمایش | محققان | مهاجرت | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs