دومین – ثانیه سیستم کره جنوبی کره جنوبی

دومین – ثانیه: سیستم کره جنوبی کره جنوبی کره شمالی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث فرجام قاتلی که 13 سال فراری بود

پسر جوانی که 13سال قبل و درجلسه آشتی کنان، دوستش را با چاقو به قتل رسانده وگریخته بود، با پرداخت دیه 300 میلیون تومانی، رضایت اولیای دم را گرفت و از قصاص نجات ی

فرجام قاتلی که 13 سال فراری بود

عبارات مهم : ایران

پسر جوانی که 13سال قبل و درجلسه آشتی کنان، دوستش را با چاقو به قتل رسانده وگریخته بود، با پرداخت دیه 300 میلیون تومانی، رضایت اولیای دم را گرفت و از قصاص نجات یافت. او که به خاطر جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محاکمه شده است بود با حکم دادگاه به یک سال حبس محکوم شد.

به گزارش ایران؛ براساس اوراق پرونده، مهرداد ومعین با یکدیگر خصومت قبلی داشتند به همین خاطر قرار شده است بود با پادرمیانی چند نفر، آشتی کنند. ولی درهمان جلسه آشتی کنان، مشاجره آنها اوج گرفت تا اینکه دست به یقه شدند. بعد هم در حالی که هر دو چاقو به دست داشتند درگیر شدند و مهرداد با وارد کردن ضربه های مرگبار او را کشت واز صحنه گریخت.

باتوجه به شهادت افرادی که در صحنه حضور داشتند، مهرداد تحت تعقیب قرارگرفت تا اینکه بعد از 13سال فرار، خانواده مقتول با دریافت 300میلیون تومان از حق قصاص ارزش گذشت کردند و رضایت دادند.

فرجام قاتلی که 13 سال فراری بود

همزمان با اعلام رضایت اولیای دم، مهرداد نیزچندی قبل خود را به پلیس معرفی کرد و جهت نخستین بار درشعبه یازدهم دادگاه کیفری محاکمه شد. قضات نیزاو را به پرداخت 10میلیون تومان درحق اولیای دم محکوم کردند. ولی این حکم از سوی قضات دیوانعالی کشور تأیید نشد. بنابراین متهم بار دیگر صبح دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی وبا حضور قاضی واعظی-مستشاردادگاه- تحت محاکمه قرار گرفت.

او با اظهار ندامت گفت: به هیچ عنوان قصد کشتن معین را نداشتم. بلکه فقط می خواستم با چاقو او را بترسانم که ناگهان چاقو به بدنش اصابت کرد. چون خیلی ترسیده بودم از محل فرار کردم والان سخت پشیمانم. اگر چاقو همراهم نبود من قاتل نمیشدم والان معین هم زنده بود.اما افسوس… در آخر محاکمه، قضات او را از جنبه عمومی جرم به یک سال حبس محکوم کردند.

پسر جوانی که 13سال قبل و درجلسه آشتی کنان، دوستش را با چاقو به قتل رسانده وگریخته بود، با پرداخت دیه 300 میلیون تومانی، رضایت اولیای دم را گرفت و از قصاص نجات ی

واژه های کلیدی: ایران | مهرداد | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs