دومین – ثانیه سیستم کره جنوبی کره جنوبی

دومین – ثانیه: سیستم کره جنوبی کره جنوبی کره شمالی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهریه مهدهای کودک 10 تا 40 درصد زیاد کردن یافت

سازمان بهزیستی کشور در بخشنامه ای اعلام کرد شهریه مهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد زیاد از شهریه پایه در نظ

شهریه مهدهای کودک 10 تا 40 درصد زیاد کردن یافت

شهریه مهدهای کودک 10 تا 40 درصد زیاد کردن یافت

عبارات مهم : ستاره

سازمان بهزیستی کشور در بخشنامه ای اعلام کرد شهریه مهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد زیاد از شهریه پایه در نظر گرفته شده است هست.

به گزارش ایرنا از شرکت بهزیستی کشور، بخشنامه شهریه مهدهای کودک تحت نظارت شرکت بهزیستی کشور از سوی انوشیروان محسنی بندپی مدیر این شرکت به همه استان ها ابلاغ شد و شهریه ابلاغی از ابتدای اردیبهشت ماه قابل اجرا است.

در این ابلاغیه آمده هست، پیرو بخشـنامه عنوان تعیین شـهریه مهدهای کودک در کمیته های اسـتانی و با توجه به تجزیه و تحلیل شـهریه هـای پیشنهادی استان ها در کمیته کشوری تعیین شـهریه، شـهریه مصوب امسال مهـدهای کودک به تفکیک اسـتان، محل (مرکز استان و مناطق/شهرستان) و نوع فعالیت و با در نظر گرفتن ملاحظات به شرح ذیل تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود.

شهریه مهدهای کودک 10 تا 40 درصد زیاد کردن یافت

شهریه مذکور، شهریه پایه (شهریه مهدهای کودک یک ستاره مشروط) بوده و طبق روال سنوات گذشته به منظور رعایت بخشنامه ای مبنی بر تعیین شهریه مهدهای کودک بر اساس درجه بندی و ارتقای کیفیت خدمات مهدهای کودک، شهریه مهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد زیاد از شهریه پایه در نظر گرفته شده است است.

براساس این ابلاغیه، شهریه ابلاغی از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری (1397) توانایی اجرا دارد و این شهریه بدون احتساب هزینه تغذیه (صبحانه و ناهار) است.

سازمان بهزیستی کشور در بخشنامه ای اعلام کرد شهریه مهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد زیاد از شهریه پایه در نظ

در صورت ارائه تغذیه ناهار و صبحانه به وسیله مهدکودک، مجموع هزینه آن نباید بیش از 950 هزار ریال زیاد باشد که تفکیک آن بر اساس هزینه های صبحانه و ناهار بر عهده کمیته تخصصی استان است.

همچنین براساس این ابلاغیه، تهیه میان وعده بر عهده والدین و تهیه و تأمین لوازم بهداشتی مصـرفی مهد کودک مانند مایع دسـتشویی و دسـتمال کاغذی به عهده مهد کودک است.

تهیه لوازم التحریر مورد نیاز کودک جهت استفاده در مهدکودک بر عهده والدین است ولی به منظور رفاه حال والدین و در صورت رضایت آنان و پرداخت هزینه مربوطه، مهدکودک می تواند نسبت به تهیه آن اقدام کند به شرط آن که لیست لوازم التحریر و قیمت آن قبلا به تائید بهزیستی شهرستان رسیده باشد.

شهریه مهدهای کودک 10 تا 40 درصد زیاد کردن یافت

براین اساس، هر مهـدکودک تمام وقت – مهدکودکی که از ساعت 7:30 لغایت 15:30 فعالیت می کند- به شرط بکارگیری مربیان دارای مهارت و کارت مربیگری می تواند با توجه به رتبه کسب کرده، به همان تعداد فعالیت فوق برنامه اجرا کند (یک ستاره مشروط لغایت چهار ستاره) بنابراین در مجموع یک مهدکودک چهارستاره می تواند حداکثر پنج فعالیت فوق برنامه اجرا کند.

انتخاب نوع فعالیت های فوق برنامه باید در جهت رشد و تکامل همه جانبه کودکان بوده، کاملا منطبق بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و همچنین مورد تائید کمیته تخصصی استان باشد.

سازمان بهزیستی کشور در بخشنامه ای اعلام کرد شهریه مهدهای کودک یک ستاره 10 درصد، دو ستاره 20 درصد، سه ستاره 30 درصد و چهار ستاره 40 درصد زیاد از شهریه پایه در نظ

این ابلاغیه افزوده است که ساعت اجرای فوق برنامه به وسیله کمیته تخصصی استان تعیین و به مهدهای کودک ابلاغ می شود و اجرای بیش از یک فعالیت فوق برنامه در هر روز ممنوع بوده و شهریه هر فعالیت فوق برنامه حداکثر 10 درصد شهریه نهایی هر مهدکودک است.

طبق مفاد این ابلاغیه، شـرکت کودکـان در هر یک از فعالیت های فوق برنامه کاملا اختیاری بوده و باید با رضایت کتبی والـدین باشد و مهدکودک نیز موظف است جهت آن دسته از کودکانی که به هر دلیلی از کلاس های فوق برنامه استفاده نمی کنند برنامه جاری و تعریف شده است خود را برگزار کند.

شهریه مهدهای کودک 10 تا 40 درصد زیاد کردن یافت

براساس این ابلاغیه شهریه هر ساعت اضافه فعالیت مهدکودک در هر گروه سنی از طریق زیر محاسبه خواهد شد:

شهریه ماهیـانه هر کودک در هر گروه سنی تقسیم بر ساعت فعـالیت عادی مهـد کودک در طول یک ماه جهت همان گروه سنی (سـاعت فعالیت عادی مهـدکودک تمام وقت 192 ، نیمـه وقت 96، شـبانه یا شبانه روزی براساس 8 ساعت نگهداری کودک 192 ساعت) می شود.

هزینه سـرویس ایاب و ذهاب کودکان با توافق والـدین و مهـدکودک بطور جـداگانه اخـذ خواهـد شـد.

براساس این ابلاغیه بخشنامه شهریه مصوب که از سوی استان جهت مهدکودک ارسال خواهد شد باید در معرض دید عموم والدین و پایگاه اطلاع رسانی استان قرار گیرد.

همچنین مورد نیاز است که اطلاع رسانی در خصوص سامانه پیامک دفتر امور کودکان و نوجوانان (3000012333) می‏بایست به نحو مقتضی در تمام مهدهای کودک صورت پذیرد.

این ابلاغیه تاکید کرده است در جهت حمایت از والدین و مهدهای کودک و اطلاع طرفین از تعهدات و خدمات، مهم است فرم قرارداد دریافت خدمات رشد و تکامل همه جانبه فی مابین مهدکودک و والدین که به تائید دفتر حقوقی شرکت نیز رسیده است در اختیار تمام مهدهای کودک قرار گرفته و هنگام عضویت کودک تکمیل شود و بـــدیهی است مسئــولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیرکل بهزیستی استان خواهد بود.

واژه های کلیدی: ستاره | فعالیت | برنامه | والدین | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs